Participatiereglement

Lokale besturen moeten inspraak organiseren van inwoners en doelgroepen. Het lokaal bestuur Wichelen voert daartoe een participatiebeleid op maat van de gemeente, geconcretiseerd in een participatiereglement.

Participatiereglement Wichelen

Naar top