Politiereglement

Het algemeen politiereglement beschrijft de voorschriften en verbodsbepalingen die te maken hebben met de veiligheid, gezondheid, rust en orde in onze gemeente. Het politiereglement geldt uitsluitend en specifiek op het grondgebied van Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen. Dit algemeen politiereglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad en wordt gehandhaafd door de diensten van onze politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen.

Algemeen politiereglement Wichelen

Naar top