Preventie uithuiszetting

Je kreeg van het Vredegerecht een verzoekschrift of een vonnis tot uithuiszetting ?

Je wordt uitgenodigd op het Vredegerecht omdat jouw huisbaas jou uit de woning wil zetten omwille van huurachterstallen ?

De maatschappelijk werker van het OCMW kan jou helpen om een afbetalingsplan voor jouw huurachterstal op te maken en te bemiddelen bij jouw huisbaas en bij de vrederechter.

De maatschappelijk werker kan jou daarnaast helpen bij het inwinnen van juridisch advies, alsook bij de aanvraag van een pro deo advocaat.

Het is belangrijk dat je ingaat op de uitnodiging van de rechtbank zodat een uithuiszetting kan worden voorkomen.

Naar top