Procedure ongeschiktheid/onbewoonbaarheid

Alle woningen in Vlaanderen die niet aan de minimale kwaliteitsnormen voor basiscomfort, veiligheid en gezondheid voldoen, kunnen ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden.

Huurders die vragen hebben over de kwaliteitsnormen van hun woning kunnen desgewenst een procedure woningkwaliteit opstarten.

Neem hiervoor contact op met onze Woondienst.

Meer informatie hierover kan je ook terugvinden op de website van de Vlaamse Overheid.

Naar top