Rattenbestrijding

Het is niet ongebruikelijk dat je af en toe een rat ziet op openbaar of privédomein. De dieren zijn meestal schuw en komen enkel uit hun schuilplaatsen om eten te zoeken of als iemand hun leefomgeving verstoort. Toch is het aangewezen om ratten te bestrijden voordat de plaag moeilijk te controleren wordt.

Als eigenaar, huurder of gebruiker ben je verplicht over te gaan tot rattenbestrijding van zodra de aanwezigheid van ratten is vastgesteld. 

Ratten bestrijden op openbaar domein

Indien je ratten opmerkt op openbaar domein, kan je dit melden bij het lokaal bestuur via het digitaal loket (zie onder). Onze diensten zullen het nodige doen om de plaag in te dijken. Zorg ervoor dat je een duidelijke beschrijving kan geven van de locatie waar je de ratten hebt opgemerkt en waar je denkt dat de ratten vandaan komen.

Ratten bestrijden op privéterrein

Heb je een rattenprobleem bij jou thuis, dan moet je zélf instaan voor de rattenbestrijding of schakel je een verdelgingsfirma in.

Als je met ratten geconfronteerd wordt, neem je best zo snel mogelijk alle oorzaken weg die aanleiding kunnen geven tot hun aanwezigheid.

Volgende tips kunnen helpen:

  • Bewaar afval in een metalen of zware plastic container met afgesloten deksel en onderkant.
  • Plaats vuilnisbakken pas buiten kort voor het ophalen. Zet ze nog niet op straat een nacht van te voren.
  • Verwijder dichte begroeiing rondom uw pand. Muizen of ratten kunnen zich er onder schuil houden.
  • Sla voedsel op in afgesloten metalen of glazen potten die goed afsluiten.
  • Laat voer voor huisdieren niet open en bloot staan en ruim 's nachts de voederbak op.
  • Strooi geen voer voor vogels en maak volières bestand tegen ongedierte.
  • Veeg etensresten van uw terras af.
  • Inspecteer uw pand op openingen, gaten en kieren rondom, binnen en in de kelder. Sluit deze zo goed mogelijk af.
  • Zorg dat deuren en ramen goed afsluiten.
  • Ruim zolders en opslagplaatsen waar oude rommel ligt op. Voorkom dat muizen of ratten zich daar kunnen nestelen.

Digitaal loket

Naar top