Reistoelating minderjarigen

Wanneer een minderjarige zonder ouders, alleen of in groepsverband naar het buitenland reist, is soms een reistoelating nodig.

Die ouderlijke toestemming is een document dat ondertekend wordt door één van de ouders (geen stiefouder) of voogd waarin men goedkeurt dat het kind ofwel alleen mag reizen ofwel mag meereizen met een derde
(bv. grootouder, school, jeugdbeweging, sportclub).

Deze reistoelating vervangt het identiteitsbewijs of paspoort niet. 

Procedure: 

  • één van de ouders (geen stiefouder), de voogd of pleegouder meldt zich aan bij de dienst bevolking 
    (het kind hoeft niet mee te komen)
  • je vermeldt de periode, de bestemming én met wie het kind naar het buitenland gaat
  • je ondertekent het document
  • de handtekening van de ouder wordt gewettigd door de gemachtigde beambte

Mee te brengen:

  • identiteitskaart van de persoon die de toestemming geeft
  • de voogd van de minderjarige brengt ook een bewijs van ouderlijke macht mee
  • eventueel een reeds ingevuld formulier 'reistoelating minderjarige'

Meer info over reisadviezen vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken

Let op! Enkel het invullen van het formulier is niet voldoende. Je dient met het ingevuld document momenteel nog steeds langs te komen bij de dienst bevolking voor de legalisatie van jouw handtekening.  

Downloads

Naar top