Rijbewijs uit een ander land

Bij rijbewijzen uit een ander land is er een onderscheid tussen een Europees nationaal rijbewijs en een niet-Europees nationaal rijbewijs. Afhankelijk van de voorwaarden kan je jouw rijbewijs uit een ander land omwisselen in de Belgische gemeente waar je ingeschreven bent. 

Europees nationaal rijbewijs

Een Europees nationaal rijbewijs is een rijbewijs dat door een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) wordt afgeleverd. Je mag in België op de openbare weg rijden als je een geldig Europees nationaal rijbewijs bezit. Je mag slechts één Europees nationaal rijbewijs hebben. 

Registratie van jouw Europees rijbewijs is niet verplicht, enkel in geval van:

  • omwisseling naar een Belgisch rijbewijs, maar dit kan ten vroegste worden aangevraagd 3 maanden voordat jouw Europees rijbewijs vervalt. Als jouw Europees rijbewijs geen vervaldatum heeft, dien je het na 2 jaar inschrijving in België verplicht om te wisselen.
  • vermelding als begeleider op een voorlopig rijbewijs
  • aanvraag van een internationaal rijbewijs
  • opmaak van een rijbewijs op proef na verval van het recht tot sturen

Niet-Europees nationaal rijbewijs

Een nationaal niet-Europees rijbewijs is een rijbewijs afgegeven in een land buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. Je mag in België op de openbare weg rijden voor een periode van maximum 185 dagen als je een geldig erkend niet-Europees nationaal rijbewijs hebt.  

De omwisseling ervan naar een Belgisch rijbewijs kan aangevraagd worden als aan volgende voorwaarden is voldaan: 

  • je bent reeds min. 185 dagen ingeschreven in België 
  • het rijbewijsmodel is erkend 
  • het rijbewijs is nog geldig en werd afgeleverd in een periode waarin je niet ingeschreven was in België
  • jouw nationaliteit komt overeen met die van het afleverende land en/of je kan bewijzen dat je min.185 dagen verbleef in dat land 
  • het rijbewijs wordt authentiek bevonden na controle door de echtheidscel 

Na de omwisseling mag je in België niet meer rijden met jouw niet-Europees rijbewijs. 

Meer informatie over buitenlandse rijbewijzen

Naar top