Rioleringen

Het afvalwater en hemelwater van jouw gebouw moet gescheiden afgevoerd worden via afzonderlijke leidingen. Ook een septische put (voor de afvoerleiding van toiletten) is verplicht.

Watermaatschappij FARYS/TMVW moet de aansluitingswerken op de openbare riolering in de straat uitvoeren. Het is zeer belangrijk dat dit gebeurt voor aanvang van de private rioleringswerken.

Nadien moet je de gescheiden leidingen aansluiten op de geplaatste toezichtputten:

  • Het deksel met aanduiding RWA is bestemd voor de overloopleiding van de regenwaterleiding.
  • Het deksel met aanduiding DWA is bestemd voor de afvalwaterleiding.

Hoe aanvragen?

1. Online

Via de website van FARYS

2. Telefonisch

Via het algemeen telefoonnummer van FARYS: 078 35 35 99.

Naar top