Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP'S)

De ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) worden opgemaakt door gewest, provincie of gemeente en geven 'uitvoering' aan de ruimtelijke structuurplannen. De RUP's treden in de plaats van en heffen de gewestplannen en de bijzondere plannen van aanleg op.

De RUP's zijn thematisch en gebiedsgericht en bevatten - net als de vroegere gewestplannen en de bijzondere plannen van aanleg - voorschriften met betrekking tot de bestemming, inrichting en beheer. De voorschriften van de gemeentelijke uitvoeringsplannen kunnen niet afwijken van de voorschriften van de gewestelijke en de provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Voor onze gemeente zijn momenteel volgende ruimtelijke uitvoeringsplannen van toepassing:

RUP Bellekouter

Gemeenteraadsbesluit159,8 Kb(pdf)

Toelichtingsnota3,4 Mb(pdf)

Grafisch plan 112,2 Mb(pdf)

Grafisch plan 28,3 Mb(pdf)

Stedenbouwkundige voorschriften347,2 Kb(pdf)

RUP Molenkouter

Besluit382,6 Kb(pdf)

Toelichtingsnota8,5 Mb(pdf)

Grafisch plan991 Kb(pdf)

Stedenbouwkundige voorschriften102,2 Kb(pdf)

RUP Steenakkerstraat

Besluit494,5 Kb(pdf)

Toelichtingsnota2,6 Mb(pdf)

Grafisch plan4,4 Mb(pdf)

Stedenbouwkundige voorschriften864,4 Kb(pdf)

RUP Uitbreiding KMO-zone Meerbos

Besluit223,1 Kb(pdf)

Toelichtingsnota4,6 Mb(pdf)

Grafisch plan1,2 Mb(pdf)

Stedenbouwkundige voorschriften263,6 Kb(pdf)

RUP Zonevreemde bedrijven (in opmaak)

startnota rup zonevreemde bedrijven.pdf25,6 Mb(pdf)

procesnota.pdf424,9 Kb(pdf)

verslag participatiemoment.pdf157,3 Kb(pdf)

Naar top