Schoolroutekaart

Een schoolroutekaart:

  • geeft een overzicht van de veilige fietsroutes, de fietsroutes met beperkte voorzieningen en te mijden fietsroutes naar de scholen.
  • duidt de veiligste wegen aan.
  • markeert de plaatsen die bijzondere aandacht vragen.
  • biedt juiste informatie aan over fietsuitrusting.
  • maakt het verkeersreglement voor fietsers duidelijker.
  • moedigt jonge mensen aan om gezond te bewegen.
  • geeft tips over veilig fietsen.
  • toont de fietspaden die in aanleg zijn of bestudeerd worden.
  • geeft de zones 30 in de schoolomgeving weer.

Iedereen kan een gratis schoolroutekaart afhalen aan het onthaal van het Sociaal Huis.

De schoolroutekaart is ook digitaal te raadplegen in onderstaand document.

Downloads

Naar top