Sluikstorten en zwerfvuil

Zwerfvuil is één van de meest storende factoren in het straatbeeld. Het is naast milieuonvriendelijk ook gevaarlijk voor mens en dier. Het achterlaten, opslaan of storten van afval op een plaats (zelfs op privé-eigendom) of op een manier die niet aan het politiereglement voldoet, is sluikstorten.

Het opruimen van dit afval kost de overheid, en daarmee ook de belastingbetaler, enorm veel geld. De gemeente Wichelen zet actief in op de opsporing en beboeting van sluikstorters en dit onder meer door het inzetten van mobiele camera's.

Bij het vaststellen van sluikstorten zal een GAS-procesverbaal worden opgemaakt door de politie en zal een retributie voor de ophaling van het sluikstorten geïnd worden door het gemeentebestuur.

Een sluikstort kan je melden bij de politie

Naar top