Sociaal tarief

Heb je moeilijkheden om jouw energiefactuur te betalen?

Behoor je tot een bepaalde categorie van rechthebbenden?

Dan kan de sociale dienst onderzoeken of je recht hebt op een verlaagd tarief voor elektriciteit en aardgas.

Het sociaal tarief is geen vast vast bedrag maar is een voordeeltarief op jouw energieverbruik.

Als je behoort tot de categorie van rechthebbenden, wordt het sociaal tarief in principe automatisch toegekend. Je hoeft zelf geen attest meer te bezorgen aan jouw energieleverancier.

Gebeurde deze toekenning niet automatisch en meen je er toch recht op te hebben ? Dan kan de maatschappelijk werker met jou stappen zetten om de aanvraag op sociaal tarief in te dienen.

Meer informatie over het sociaal tarief

Naar top