Speelstraat

Tijdens de paas- en/of zomervakantie kan je jouw straat van 8u tot 21u inrichten als speelstraat, zodat de kinderen de vrije ruimte krijgen om veilig te spelen.

De speelstraat is enkel toegankelijk voor voetgangers, fietsers en auto's van bewoners of mensen die er hun garage hebben.
De auto's mogen er enkel stapvoets rijden. Spelende kinderen en voetgangers hebben voorrang op de andere weggebruikers.

 • Doorgaand gemotoriseerd verkeer is verboden. 
 • Wie in de straat woont of een garage heeft, mag er wel in, maar moet stapvoets rijden. 
 • Bewoners mogen parkeren in de speelstraat, maar we raden aan om buiten de afgesloten zone te parkeren, zo is er meer plaats om te spelen. 

Voorwaarden

Een straat komt in aanmerking als speelstraat als:

 • de snelheid in de straat is beperkt tot 50 km/uur
 • de straat in een woonzone ligt zonder doorgaand verkeer
 • er geen doorgang van openbaar vervoer is
 • prioritaire voertuigen hebben steeds doorgang
 • de omliggende straten steeds bereikbaar blijven

Als jij graag een speelstraat maakt van (een deel van) je straat moet je zelf nog een aantal zaken doen:

 • Bij de aanvraag tot organisatie van een speelstraat moet de aanvrager verklaren dat er gedragenheid is in de buurt.
 • Duid minstens twee buurtbewoners aan die verantwoordelijk willen zijn voor het plaatsen en opbergen van de signalisatie.

Procedure

De aanvraag gebeurt tijdig via het digitaal loket. (zie onder).

De aanvraag omvat:

 • de naam van de straat
 • aanduiding van de straat op plan
 • de start- en einddatum
 • naam en telefoonnummer van de 2 verantwoordelijken

Nadat de aanvraag binnengekomen is op de technische dienst, wordt deze beoordeeld en voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. De aanvraag voor een speelstraat wordt behandeld via een tijdelijke politieverordening. Het college van burgemeester en schepenen kan elke aanvraag gemotiveerd weigeren.

De technische dienst levert de nodige hekken en verkeersborden die signaleren dat de straat ingericht wordt als speelstraat. Na de paas- en/of zomervakantie zullen deze door de gemeente terug opgehaald worden.

Je bent zelf verantwoordelijk om de signalisatie elke dag tussen 8u en 21u in en uit dienst te plaatsen.

Bedrag

Een speelstraat organiseren is gratis.

 

Naar top