Spiegelgemeenteraad

24 inwoners van onze gemeente, 12 vrouwen en 12 mannen, 8 uit elke deelgemeente, telkens 8 uit de leeftijdscategorieën onder de 30, tussen 30 en 60 en 60-plussers, gaan samen op zoek naar wat ons bindt met één of meerdere aangrenzende gemeenten: Dendermonde, Lede, Wetteren, Laarne en Berlare.

Misschien worden we wel beste maatjes met
één of meerdere van ze? Of misschien is het besluit dat we beter niet fusioneren...

Joris Hessels en burgemeester Kenneth Taylor leggen het principe kort en bondig uit in dit filmpje.

Een loting? Hoe ging dat precies?

'Wie zetelt nu feitelijk in die spiegelgemeenteraad?'

Op 17 juni 2022 werd, onder het toeziend oog van een gerechtsdeurwaarder, een loting georganiseerd uit het volledige bevolkingsregister. Er werden 12 vrouwen en 12 mannen, 8 inwoners uit elke deelgemeente en telkens 8 uit de leeftijdscategorieën onder de 30, tussen 30 en 60 en 60-plussers geloot.

'24 inwoners die de hele Wichelse bevolking vertegenwoordigen? Is dat wel representatief?'

Wetenschappelijk onderzoek door het team van David Van Reybrouck heeft aangetoond dat burgerparticipatie onder de vorm van loting de meest effectieve werkwijze is om de democratie weer pit te geven en de burgers opnieuw te betrekken bij wat hen allen aangaat.

'En wat weten die mensen eigenlijk af van fusies?'

Deze 24 gelote inwoners worden op 15 en 17 september ondergedompeld in een bad van informatie over fusies. Gerenommeerde experten van de KU Leuven, het agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Overheid en een burgemeester van een fusiegemeente geven hen alle nodige kennis om goed geïnformeerd aan de slag te kunnen gaan.
Ook onze potentiële fusiepartners Berlare, Dendermonde, Laarne, Lede en Wetteren stellen hun gemeente voor aan de spiegelgemeenteraadsleden. 

En ik dan?

Jij kan dankzij de livestream op Facebook en YouTube plaatsnemen op de eerste rij. Ook jij krijgt alle informatie van de experten en je hebt toegang tot de fusiefiches die besproken zullen worden. In de filmpjes van Joris Hessels zie je wat de inwoners van onze buurgemeentes denken van een fusie met Wichelen. 

Wat heeft de spiegelgemeenteraad geadviseerd?

Na 2 uitgebreide debatmomenten waarin de leden van de spiegelgemeenteraad uitgebreid geïnformeerd werden door verschillende experten over de voor- en nadelen van een mogelijke fusie, hebben zij intens beraadslaagd. Uiteindelijk hebben zij volgend advies geformuleerd dat zal voorgelegd worden aan de gemeenteraad:

De spiegelgemeenteraadsleden stemmen voor een fusie en wel met 3 gemeenten. Als potentiële fusiepartners schuiven zij Laarne, Wetteren en Berlare naar voren.

De spiegelgemeenteraadsleden namen vooral de aspecten afstand/bereikbaarheid, reeds bestaande intergemeentelijke samenwerkingen en totaal aantal inwoners van de fusie in rekening. Zij vinden het zeer belangrijk dat er voor minstens drie gemeentes gekozen wordt, omdat zij een extra fusie in de nabije toekomst willen vermijden.
Bij hun advies aan de Wichelse gemeenteraad voegden zij ook nog dit eisenpakket:

  • Behoud van de eigenheid en het dorpsgevoel;
  • Behoud van de namen van de deelgemeenten;
  • Fusioneren met gemeentes die eenzelfde visie delen op het vlak van mobiliteit, natuurbehoud, investeringen, verenigingsleven, jeugd en onderwijs;
  • Een goede, volwaardige dienstverlening in elke deelgemeente na de fusie, eventueel met inzet van een mobiele bus of lokaal loket;
  • Fusioneren met één of meerdere financieel gezonde partners.

Het advies van de spiegelgemeenteraad wordt voorgelegd aan de gemeenteraad in de zitting van 12 oktober 2022.

Naar top