Stedenbouwkundige verordeningen

Stedenbouwkundige verordeningen zijn voorschriften die gelden op het hele grondgebied van de overheid die de verordening heeft afgevaardigd.

De verordeningen worden opgemaakt door de gemeenten, de provincies en het Vlaamse gewest (de zogenaamde gemeentelijke, provinciale en gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen). Op gemeentelijk niveau werden stedenbouwkundige verordeningen vroeger bouwverordeningen genoemd.

Op het grondgebied van Wichelen zijn volgende verordeningen van toepassing:

  • Stedenbouwkundige Verordening inzake parkeerplaatsen, fietsenstalplaatsen en bergingen bij meergezinswoningen
  • Bouwverordening op het plaatsen van afsluitingen langs buurt- en gemeentewegen
  • Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake bouwvoorschriften ter hoogte van het dorpsplein Schellebelle en het plein Aard
Naar top