Straatverlichting

In opdracht van het lokaal bestuur gaat het netbedrijf Fluvius tegen 2030 het integrale openbaar verlichtingspark ombouwen naar ultrazuinige ledverlichting. Via die versnelde ombouw wordt vooral gemikt op een forse daling van zijn energieverbruik, -kosten en CO2-uitstoot. Tegelijk biedt de ombouw mogelijkheden om specifieke ingrepen te doen op het vlak van sfeer, veiligheid of toepassingen voor slimme steden.

Het juiste licht op de juiste plaats

Het uitgangspunt bij de vervanging van klassieke lampen door LED-toestellen is steeds het beter verlichten van de openbare weg, gecombineerd met een lager vermogen. Bij elke vervanging wordt een lichtberekening uitgevoerd die rekening houdt met het vereiste lichtniveau van elke specifieke straat, fietspad op plein.
Parameters als het lichtniveau, kleurtemperatuur en het brandprogramma worden zo per cluster afgetoetst aan het lokaal masterplan openbare verlichting van onze gemeente.
Om een optimaal verlichtingsniveau te halen, is het soms noodzakelijk om de hoogte en de tussenafstanden van de palen te veranderen. De nieuwe LED verlichting laat ook toe om de lichtbundel beter te richten naar het openbaar domein, waardoor het strooilicht in voortuinen of op gevels wordt beperkt.

Defecte straatverlichting

Een defect lichtpunt kan je gratis bij Fluvius melden op twee manieren:

Maar Fluvius beheert niet alle lichtpunten in Vlaanderen. De verlichting langs gewestwegen valt onder het beheer van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Een defect lichtpunt van het AWV kan je melden op meldpuntwegen.be.

Bij de melding steeds de volledige adresgegevens van de lamp en zo mogelijk ook het identificatienummer van de paal doorgeven..

Fluvius - Defecte Straatverlichting

Naar top