Strooidienst

De ploegen die verantwoordelijk zijn voor de winterdienst staan 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 klaar. De coördinatie gebeurt door de verantwoordelijke van de technische dienst, die overdag de weerberichten volgt en 's nachts verwittigd wordt door de politie. Het grondgebied van onze gemeente is ingedeeld in 3 strooizones.

Het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) staat in voor het onderhoud en het ruimen en strooien van gewestwegen: N416 (Wetteren - Dendermonde) en N442 ( Lede - Uitbergen - Brug).

De huisvuilophaling kan bij ernstige weersomstandigheden grondig verstoord worden. In het slechtste geval wordt de ophaling afgelast en dien je het restafval, PMD, papier en/of karton terug binnen te nemen en aan te bieden bij een volgende ophaling.

Naar top