Taxi

Er is sprake van een taxidienst of individueel bezoldigd personenvervoer als:

  • de klant de bestemming bepaalt;
  • er geen vast traject is;
  • er geen vaste haltes zijn;
  • er maximaal 9 inzittenden zijn, inclusief de bestuurder.

Er bestaan verschillende soorten individueel bezoldigd personenvervoer: straattaxi, standplaatstaxi, ceremonieel vervoer en openbaarvervoertaxi.

Wil je een taxidienst uitbaten, dan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen om een vergunning te krijgen.  Sommige van die voorwaarden gelden voor alle soorten taxidiensten, andere hangen vast aan het soort taxidienst dat je uitbaat.  

Iedere bestuurder van een vergund voertuig moet bovendien in het bezit zijn van een bestuurderspas.

Meer info over taxivergunningen en de bestuurderspas vind je hier.

Je vergunning en/of bestuurderspas online aanvragen doe je hier.

Naar top