Trage wegen

Trage wegen

  • zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. 
  • worden hoofdzakelijk gebruikt door wandelaars, fietsers en ruiters.
  • bevinden zich op het platteland, in de dorpskern, verkaveling en in de stad.
  • zijn verhard of onverhard, breed of smal.
  • zijn van belang voor de natuurontwikkeling
  • zorgen voor een ecologische verbinding tussen natuurgebieden.
  • zijn veilige verbindingen voor zachte weggebruikers
  • zijn een alternatieve en verkeersveilige route voor schoolgaande kinderen, verbinding tussen en naar dorpskernen.
  • zijn levend erfgoed waarover heel wat legendes bestaan.

Waar vind ik trage wegen in Wichelen? 

Op onderstaande kaarten vind je de ligging van de trage wegen op onze 3 deelgemeenten terug. In oktober 2023 worden er naambordjes bijgeplaatst, maar ze zijn nu al toegankelijk.

Trage wegen in je buurt!

De kaart hieronder geeft het Tragewegenregister weer: een gebiedsdekkende kaart van alle trage wegen in Vlaanderen.

Trage wegen op kaart

Naar top