Tweede verblijf

Een tweede verblijf is elke private woongelegenheid die voor de eigenaar of de huurder ervan niet tot hoofdverblijf dient maar die op elk ogenblik door hen voor bewoning kan worden gebruikt.
Tweede verblijven zijn landhuizen, bungalows, appartementen, weekendhuisjes, optrekjes en alle andere vaste woongelegenheden, met inbegrip van de met chalets gelijkgestelde caravans en die al of niet ingeschreven zijn in de kadastrale legger.

De belasting wordt vastgesteld op 1.000 euro per tweede verblijf.
Meer info vind je terug in het belastingreglement tweede verblijven.

Downloads

Naar top