Uittreksel uit het strafregister

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden. Dit uittreksel vervangt het vroegere 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag'.

Meer informatie over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel vind je op de website van de FOD Justitie.

Er zijn verschillende modellen van het uittreksel strafregister:

  • Artikel 595 (algemeen model) is het standaardgetuigschrift dat je kunt aanvragen voor allerlei doeleinden. 
  • Artikel 596.1 (model voor gereglementeerde activiteiten) is het getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden.
  • Artikel 596.2 ('minderjarigenmodel') is nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren.

Procedure

Als particulier vraag je het uittreksel voor jezelf aan in de gemeente waar je ingeschreven bent in het bevolkingsregister. Dit kan via ons e-loket, via e-mail of persoonlijk aan het loket van de dienst bevolking. Mee te brengen aan het loket: jouw identiteitskaart.

Het is belangrijk dat je zeker de reden vermeldt waarom je het uittreksel aanvraagt, zodat het correcte model kan afgeleverd worden. Ook zeker te vermelden bij aanvragen via e-mail: jouw naam en geboortedatum of rijksregisternummer + de manier van aflevering (op papier of via my e-box). Uittreksels strafregister mogen niet doorgestuurd worden via e-mail.    

Uitzonderingen

Je moet het uittreksel aanvragen bij de dienst Centraal Strafregister van de Federale overheidsdienst Justitie:

  • als je geen woon- of verblijfplaats (meer) hebt in BelgiĆ« (geschrapt of naar het buitenland afgeschreven)
  • in de hoedanigheid van rechtspersoon (zoals vennootschappen of vzw's)

Ook gerechtelijke instanties en bestuurlijke instanties moeten het uittreksel aanvragen bij het Centraal Strafregister.

Naar top