Vastgoedinformatie

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een onroerend goed moet u allerhande informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen) ter beschikking stellen aan de koper.

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt 130 euro per kadastraal perceel.

Hoe kan je jouw aanvraag doen?
Je bent:

  • Notaris: je kan enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in jouw eNotariaat
  • Vastgoedmakelaar: je kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal
  • Burger, andere professionele aanvrager of overheidsinstantie: via mail naar vastgoedinfo@wichelen.be met vermelding van de kadastrale perceelsinformatie (afdeling, sectie, nr.) en adres
Naar top