Naamsverandering

Een eenmalig verzoek tot naamsverandering kan je indienen bij de dienst burgerlijke stand van jouw woonplaats.  

Voorwaarden naamsverandering:

 • je bent meerderjarig of ontvoogd
 • je bent Belg of erkend als vluchteling of staatloze

Je kan jouw huidige naam eenmalig veranderen naar: 

 • de naam van je vader;
 • de naam van je moeder;
 • een combinatie van die namen in een gekozen volgorde;
 • de naam van een enkele adoptant of gecombineerd met de naam van een andere ouder;

Je richt jouw aanvraag tot:

 • de gemeente van jouw woonplaats in België;
 • de laatste gemeente van jouw woonplaats in België indien je in het buitenland verblijft;
 • de stad Brussel bij gebrek aan enige huidige of voormalige woonplaats in België.

Mee te brengen:

 • jouw identiteitskaart
 • als je niet in België geboren bent: een recent afschrift van de geboorteakte, indien nodig voorzien van de nodige legalisatie of apostille en beëdigde Nederlandse vertaling  
 • als je erkend vluchteling of staatloos bent: een attest van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen dat deze hoedanigheid bevestigt

Procedure:

 • de aanvrager vult het verzoek tot naamsverandering aan het loket in of legt dit ingevuld voor
 • de ambtenaar van de burgerlijke stand zorgt voor de geboorteakte (tenzij u geboren bent in het buitenland) en gaat de bekwaamheid en de gerechtelijke antecedenten na van de verzoeker

De aanvraag wordt behandeld binnen één maand (wat kan oplopen tot drie maanden indien er twijfels zijn en het parket van de Procureur des Konings wordt ingeschakeld).

De naamsverandering kan op deze manier slechts eenmaal worden toegestaan.
De naamsverandering wordt uitgebreid naar de minderjarige kinderen van de betrokken persoon die dezelfde naam dragen. De toestemming van kinderen ouder dan twaalf jaar is hierbij vereist.

Deze procedure is kosteloos.

Elke andere vrijwillige naamsverandering, die niet uitsluitend verband houdt met een wijziging van afstamming of adoptie, dient aangevraagd te worden bij de FOD justitie

Naar top