Verhardingsgraad en groen

In het kader van het Klimaatplan 2030 moet onnodige verharding tegengegaan worden, zeker nu er een stijgende trend is naar meer meergezinswoningen waarbij een verplicht aantal parkeerplaatsen opgelegd wordt.

In deze leidraad vind je een aantal richtlijnen rond verhardingsgraad en groen bij het ontwerpen van meergezinswoningen.

Downloads

Naar top