Verkiezingen 2024

  • Op 9 juni 2024 vinden de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen plaats.
  • Op 13 oktober 2024 zijn er lokale en provinciale verkiezingen.

Belgen in België

Belgen (18+) die zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente moeten zich niet inschrijven voor de verkiezingen. Zij worden automatisch op de kiezerslijst ingeschreven voor alle verkiezingen.

Belgen tussen 16 en 18 jaar mogen stemmen voor de verkiezing van het Europees Parlement.

Bij arrest nr. 116/2023 van 20 juli 2023 heeft het Grondwettelijk Hof de wet van 1 juni 2022 tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement met het oog op de mogelijkheid voor de burger om te stemmen vanaf de leeftijd van 16 jaar, vernietigd in zoverre zij het stemrecht voor 16- en 17-jarigen afhankelijk maakt van de vereiste om een aanvraag in te dienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst.

Het Grondwettelijk Hof bevestigt in haar arrest duidelijk de mogelijkheid van de uitbreiding van het kiesrecht naar 16- en 17-jarigen maar vernietigt de voorafgaande registratieplicht. Daarom werd de online registratietool buiten gebruik gesteld. Dat geldt ook voor de analoge registratieprocedure in steden en gemeenten.

De directie van de verkiezingen van de federale overheidsdienst binnenlandse zaken onderzoekt momenteel hoe ze het stemrecht voor 16- en 17-jarigen voor de Europese verkiezingen kunnen vormgeven in het licht van dit arrest. Wanneer hier meer nieuws over is, zullen we hierover informeren.

Belgen in het buitenland

Belgen die in het buitenland verblijven en ingeschreven zijn in de consulaire bevolkingsregisters moeten zich inschrijven bij hun consulaire beroepspost om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen.

Meer info? Website van de FOD Buitenlandse Zaken

Europeanen die verblijven in België

Burgers van een lidstaat van de EU die in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente zijn ingeschreven, kunnen zich inschrijven op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen. 

Meer info? Stemrecht voor Europese burgers

Europeanen die in België verblijven kunnen in sommige gevallen ook deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Zij kunnen zich inschrijven via www.inschrijving.verkiezingen.fgov.be of via het formulier.

Niet-Europeanen die verblijven in België

Niet-Europeanen die in België verblijven kunnen in sommige gevallen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Zij kunnen zich inschrijven via www.inschrijving.verkiezingen.fgov.be of via het formulier.

Algemene informatie verkiezingen

Informatie verkiezingen van 9 juni 2024

Naar top