Verkiezingen 2024

  • Op 9 juni 2024 vinden de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen plaats.
  • Op 13 oktober 2024 zijn er lokale en provinciale verkiezingen.

Wil jij je aanmelden als vrijwillig bijzitter voor de verkiezingen van 9 juni dit jaar? Stuur dan vóór 15 april een mailtje naar verkiezingen@wichelen.be of bel naar 052 43 24 00. 

Belgen in België

Belgen (18+) die zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente moeten zich niet inschrijven voor de verkiezingen. Zij worden automatisch op de kiezerslijst ingeschreven voor alle verkiezingen en hebben stemplicht op 9 juni 2024.

Belgen tussen 16 en 18 jaar zijn ook verplicht om te stemmen op 9 juni 2024, maar enkel voor de verkiezing van het Europees Parlement. 

Wat moet je doen als je niet kan gaan stemmen op zondag 9 juni?

  • Ofwel geef je een volmacht
  • Ofwel bezorg je jouw onthoudingsredenen (bv. medisch attest, verklaring werkgever, hotelreservatie, ticket transport, attest onderwijsinstelling,...) of een ingevuld attest aanwezigheid buitenland samen met jouw oproepingsbrief aan de dienst bevolking die dit zal overmaken aan de vrederechter van ons kanton die zal oordelen of jouw redenen al dan niet verantwoord zijn 

Belangrijk bij stemmen met volmacht!

Een kiezer kan slechts één volmacht uitoefenen.

Het volmachtformulier moet op voorhand (dit kan ten laatste op vrijdagvoormiddag 7 juni) afgestempeld worden in het sociaal huis in deze 2 gevallen: 

  • de kiezer oefent een activiteit als zelfstandige uit en kan zich wegens die activiteit niet in het stembureau melden
  • de kiezer is afwezig op de dag van de stemming wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland en bevindt zich bijgevolg in de onmogelijkheid om zich in het stembureau te melden

In dit laatste geval dien je bij jouw volmachtformulier bewijsstukken voor te leggen van jouw tijdelijk verblijf in het buitenland (vb. vakantiereservatie, vluchtreservatie,...) of een ingevulde en ondertekende verklaring op eer als je dergelijk bewijsstuk niet kan voorleggen.

De volmachtkrijger moet eerst zelf stemmen in zijn eigen stembureau. Vervolgens brengt hij/zij een stem uit in het stembureau van de volmachtgever.

Op de dag van de stemming moet de volmachtkrijger, om de volmacht te kunnen uitoefenen, in het bezit zijn van het ingevulde volmachtformulier, de eigen identiteitskaart en de eigen oproepingsbrief met het bewijs dat hij/zij reeds heeft gestemd (= de stempel aangebracht in eigen stembureau).

Meer info? Website van de FOD Binnenlandse Zaken

Je hebt jouw oproepingsbrief niet ontvangen?

Heb je 15 dagen voor de verkiezingsdag nog steeds geen oproepingsbrief ontvangen of ben je jouw oproepingsbrief kwijt? Dan kan je een duplicaat aanvragen bij jouw gemeente. Je kan er tot op de dag van de verkiezingen terecht voor een duplicaat. Op deze oproepingsbrief wordt 'DUPLICAAT' vermeld door het gemeentebestuur. Heb je jouw eBox geactiveerd? Dan ontvang je de oproepingsbrief ook in je digitale brievenbus en kan je die tonen op de verkiezingsdag in het stembureau. 

Je hebt geen oproepingsbrief en geen duplicaat?

Het stembureau mag een kiezer, die op de kiezerslijst is ingeschreven, tot de stemming toelaten zelfs als hij zijn oproepingsbrief niet bij heeft, maar dit kan enkel op vertoon van zijn identiteitskaart en/of op vertoon van de digitale oproepingsbrief.

Je hebt op de dag van de verkiezingen jouw identiteitskaart verloren?

Bij diefstal of verlies van jouw identiteitskaart moet je onmiddellijk DOCSTOP bellen. Vervolgens moet je onmiddellijk aangifte doen bij de politie (diefstal) of bij de dienst bevolking in het sociaal huis (verlies). Gaat het om een verblijfstitel, dan moet je altijd aangifte doen bij de politie (zowel diefstal als verlies).

De politie of dienst bevolking geeft je een voorlopig bewijs van identiteit. Dat document volstaat om te kunnen stemmen.

Ik ben Belg, maar woon in het buitenland of ik heb een andere nationaliteit dan de Belgische

Meer algemene informatie verkiezingen

Meer informatie verkiezingen van 9 juni 2024

Downloads

Naar top