Verkiezingen 2024

  • Op 9 juni 2024 vonden de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen plaats: alle resultaten
  • Op 13 oktober 2024 zijn er lokale en provinciale verkiezingen.

Lokale en provinciale verkiezingen

Elke Belgische inwoner die voldoet aan de kiesvoorwaarden, wordt opgenomen op de kiezerslijst en wordt via een uitnodigingsbrief uitgenodigd om zijn stem uit te brengen. Dat geldt ook voor niet-Belgische inwoners als ze zich uiterlijk op 31 juli 2024 hebben geregistreerd als kiezer. 

Kiezers zijn bij de lokale en provinciale verkiezingen van 13 oktober 2024 niet meer verplicht om te gaan stemmen. 

Je kan onder bepaalde omstandigheden een andere kiezer wel een volmacht geven om in jouw plaats te stemmen. Daarvoor zijn een volmachtformulier en een bijhorend attest vereist. De volmachtkrijger moet die documenten op de verkiezingsdag meebrengen naar het stembureau.

Redenen, voorwaarden en procedure bij volmacht

Ik heb een andere nationaliteit dan de Belgische

Meer algemene informatie verkiezingen

Meer informatie verkiezingen van 13 oktober 2024

Naar top