Vervoerregio Aalst

Mobiliteit is een thema dat de gemeentegrenzen overschrijdt. Met de inrichting van vervoerregio's, vervoerregioraden en regionale mobiliteitsplannen hebben de gemeenten nu een kader waarbinnen ze kunnen samenwerken aan mobiliteitsuitdagingen.

11 steden en gemeenten gaan in de vervoerregio Aalst aan de slag rond mobiliteit, openbaar vervoer en verkeersveiligheid. De Vlaamse overheid zet samen met Wichelen, Dendermonde, Aalst, Lede, Berlare en de omliggende gemeenten in op een pasklare mobiliteit voor iedere inwoner en op een vlotter transport van goederen.

Meer informatie vind je op de website van vervoerregio Aalst.

Meer info over openbaar vervoer in Wichelen

Naar top