Verwaarlozing

Het werken aan woningkwaliteit is niet enkel een gemeentelijke verplichting maar een verplicht na te streven doelstelling binnen de gesubsidieerde intergemeentelijke samenwerking Woonplus.

Op basis van het Grond- en Pandendecreet kunnen wij als gemeente een register van verwaarloosde woningen en gebouwen bijhouden.
Verwaarlozing van gebouwen en woningen in de gemeente moet voorkomen en bestreden worden. Daarom werd besloten een belasting te heffen op verwaarlozing.

Wat is een verwaarloosd gebouw of woning?

Een woning of een gebouw wordt als verwaarloosd beschouwd als gebreken worden vastgesteld die verder verval op korte termijn in de hand werken. Dit geldt in het bijzonder wanneer bij hoofd- en/of bijgebouwen:

  • de water- of winddichtheid is aangetast en/of; 
  • de stabiliteit is aangetast en/of; 
  • onderdelen losgekomen zijn of dreigen los te komen en/of;
  • voorgaande gebreken met voorlopige of ontoereikende maatregelen werden verholpen.

Denk jij dat jouw gebouw of woning ten onrechte op de lijst van verwaarlozing is opgenomen?

Maak gebruik van dit formulier: Bezwaarschrift tegen verwaarlozing25,5 Kb(doc)

Is het gebouw of de woning verwaarloosd, maar meen je aanspraak te maken op vrijstelling?

Maak gebruik van dit formulier: Aanvraag tot vrijstelling verwaarlozing256 Kb(doc)

Werd het verwaarloosde gebouw of de verwaarloosde woning hersteld of gesloopt?

Maak gebruik van dit formulier: Aanvraag tot schrapping verwaarlozing25 Kb(doc)

Meer details vind je in onderstaand reglement.

Naar top