Verwarmingstoelage

Je gebruikt één van de volgende brandstoffen om jouw woning te verwarmen?

  • huisbrandolie
  • verwarmingspetroleum (c)
  • bulkpropaangas

De maatschappelijk werker kan onderzoeken of je in aanmerking komt voor de verwarmingstoelage.

Hiervoor moet je behoren tot één van volgende categorieën :

  • Categorie 1 : Je hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering én je behoort tot de gezinnen met een laag inkomen.
  • Categorie 2 : Het jaarlijks belastbaar inkomen van jouw huishouden mag een bepaald maximum bedrag niet overschrijden.
  • Categorie 3 : Je bent in collectieve schuldbemiddeling én de maatschappelijk werker stelde vast dat je jouw verwarmingsfactuur niet kan betalen.

Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe je behoort.

Per verwarmingsperiode en per gezin wordt er een verwarmingstoelage gegeven voor maximum 2 000 liter brandstof.

Een verwarmingsperiode loopt van 1 januari tot 31 december.

Meer informatie over de verwarmingstoelage

Naar top