Voorlopig rijbewijs

Als je geslaagd bent voor het theoretisch rijexamen, kan je een voorlopig rijbewijs aanvragen ter voorbereiding op het praktisch rijexamen. 

Categorie B - model 18

Dit rijbewijs kan je aanvragen nadat je geslaagd bent voor het theoretisch rijexamen vanaf 18 jaar.

Mee te brengen:

 • het aanvraagformulier dat je ontvangen hebt van het examencentrum
 • het bekwaamheidsattest dat je ontvangen hebt van de rijschool
 • jouw identiteitskaart
 • een recente pasfoto indien de foto van op jouw identiteitskaart niet meer gelijkend is

Bedrag: € 28.

Dit model voorlopig rijbewijs kan ook online aangevraagd worden. 
Het afhalen en betalen dient dan wel persoonlijk te gebeuren bij de dienst bevolking.

Categorie B - model 36

Dit rijbewijs kan je aanvragen nadat je geslaagd bent voor het theoretisch rijexamen.

Mee te brengen:

 • het aanvraagformulier dat je ontvangen hebt van het examencentrum (de begeleider(s) moet(en) zeker worden ingevuld en getekend hebben op het aanvraagformulier)
 • jouw identiteitskaart
 • een recente pasfoto indien de foto van op jouw identiteitskaart niet meer gelijkend is

Bedrag: € 28. 

Dit model voorlopig rijbewijs kan ook online aangevraagd worden. De begeleider(s) dienen zich dan wel eerst te registreren via dezelfde website. Zij moeten aangeven voor welke kandidaat ze begeleider zijn en daarbij de volledige naam en het rijksregisternummer van de kandidaat invullen. Indien dit niet gebeurt, is een online aanvraag niet mogelijk. Het afhalen en betalen van het online aangevraagd rijbewijs dient persoonlijk te gebeuren bij de dienst bevolking.

Categorie B - model 12

Dit rijbewijs kan je éénmalig aanvragen, binnen een periode van drie jaar nadat de geldigheid van jouw voorlopig rijbewijs categorie B model 18 of model 36 is vervallen.  

Mee te brengen:

 • jouw vervallen voorlopig rijbewijs
 • het bekwaamheidsattest van de rijschool (verplicht 6 uren rijles te volgen)
 • het aanvraagformulier met vermelding van het theoretisch examen (niet langer dan 3 jaar geleden) en de begeleider(s) 
 • jouw identiteitskaart
 • een recente pasfoto indien de foto van op jouw identiteitskaart niet meer gelijkend is

Bedrag: € 28.

Dit model voorlopig rijbewijs kan ook online aangevraagd worden. De begeleider(s) dienen zich dan wel eerst te registreren via dezelfde website. Zij moeten aangeven voor welke kandidaat ze begeleider zijn en daarbij de volledige naam en het rijksregisternummer van de kandidaat invullen. Indien dit niet gebeurt, is een online aanvraag niet mogelijk. Het afhalen en betalen van het online aangevraagd rijbewijs dient persoonlijk te gebeuren bij de dienst bevolking.

Model 3

Dit voorlopig rijbewijs is van toepassing voor alle categorieën, behalve categorie B (voor auto's).

Mee te brengen:

 • jouw rijbewijs en jouw identiteitskaart
 • een recente pasfoto indien de foto van op jouw identiteitskaart niet meer gelijkend is

Bedrag: € 28.

Meer informatie over het voorlopig rijbewijs (FOD Mobiliteit)

Meer informatie over het rijbewijs B (Vlaanderen)

Naar top