Voorlopig rijbewijs

Als je geslaagd bent voor het theoretisch rijexamen, kan je een voorlopig rijbewijs aanvragen ter voorbereiding op het praktisch rijexamen. 

Categorie B - model 18

Dit rijbewijs kan je aanvragen nadat je geslaagd bent voor het theoretisch rijexamen vanaf 18 jaar.

Mee te brengen:

 • het aanvraagformulier dat je ontvangen hebt van het examencentrum
 • het bekwaamheidsattest dat je ontvangen hebt van de rijschool
 • jouw identiteitskaart
 • een recente pasfoto indien de foto van op jouw identiteitskaart niet meer gelijkend is

Bedrag: € 28.

Dit model voorlopig rijbewijs kan ook online aangevraagd worden. 
Het afhalen en betalen dient dan wel persoonlijk te gebeuren bij de dienst bevolking.

Categorie B - model 36

Dit rijbewijs kan je aanvragen nadat je geslaagd bent voor het theoretisch rijexamen.

Mee te brengen:

 • het aanvraagformulier dat je ontvangen hebt van het examencentrum (de begeleider(s) moet(en) zeker worden ingevuld en getekend hebben op het aanvraagformulier)
 • jouw identiteitskaart
 • een recente pasfoto indien de foto van op jouw identiteitskaart niet meer gelijkend is

Bedrag: € 28. 

Categorie B - model 12

Dit rijbewijs kan je éénmalig aanvragen, binnen een periode van drie jaar nadat de geldigheid van jouw voorlopig rijbewijs categorie B model 18 of model 36 is vervallen.  

Mee te brengen:

 • jouw vervallen voorlopig rijbewijs
 • het bekwaamheidsattest van de rijschool (verplicht 6 uren rijles te volgen)
 • het aanvraagformulier met vermelding van het theoretisch examen (niet langer dan 3 jaar geleden) en de begeleider(s) 
 • jouw identiteitskaart
 • een recente pasfoto indien de foto van op jouw identiteitskaart niet meer gelijkend is

Bedrag: € 28.

Model 3

Dit voorlopig rijbewijs is van toepassing voor alle categorieën, behalve categorie B (voor auto's).

Mee te brengen:

 • jouw rijbewijs en jouw identiteitskaart
 • een recente pasfoto indien de foto van op jouw identiteitskaart niet meer gelijkend is

Bedrag: € 28.

Meer informatie over het voorlopig rijbewijs

Naar top