Wettelijk samenwonen

Twee personen die samenwonen kunnen ongeacht hun geslacht of verwantschap, bij hun gemeente een verklaring van wettelijk samenwonen afleggen. Deze registratie geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.

Voorwaarden:

 • min. 18 jaar zijn
 • juridisch bekwaam zijn om een contract te sluiten
 • niet getrouwd zijn
 • niet wettelijk samenwonen met een andere persoon

Procedure:

Beide partijen dienen zich persoonlijk aan voor de registratie. De verklaring bevat de volgende gegevens:

 • datum van de verklaring
 • naam, voornamen, geboorteplaats, geboortedatum en handtekening van beide partijen
 • gemeenschappelijke woonplaats
 • vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen
 • vermelding dat beide partijen vooraf kennis hebben genomen van de artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek dat het statuut van de wettelijke samenwoning regelt
 • de verwijzing naar het eventuele samenlevingscontract dat vooraf door een notaris opgesteld is

Na de registratie in het bevolkingsregister ontvang je een ontvangstbewijs.

De wettelijke samenwoning wordt beëindigd door:

 • het huwelijk
 • het overlijden van één van de samenwonenden
 • een vonnis
 • een verklaring afgelegd door de twee samenwonenden na onderlinge toestemming bij de ambtenaar van de burgerlijke stand/dienst bevolking van de woonplaats van één van hen
 • een verklaring afgelegd door één van beiden (éénzijdige verklaring) bij de ambtenaar van de burgerlijke stand/dienst bevolking van de gemeenschappelijke woonplaats van één van hen

Bij eenzijdige beëindiging: de partij die de wettelijke samenwoning eenzijdig verbreekt moet de verbreking op eigen kosten laten betekenen aan de andere partij door een gerechtsdeurwaarder. Zolang de betekening niet is uitgevoerd, blijft de wettelijke samenwoning gelden.

Mee te brengen:

 • de identiteitskaarten van beiden

Als je niet ingeschreven bent in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister of jouw burgerlijke staat is niet gekend, dan moet je eerst nog jouw burgerlijke staat bewijzen aan de hand van één van volgende documenten:

 • een recent attest van ongehuwde staat
 • een recent uittreksel van de echtscheidingsakte als u gescheiden bent
 • een recent uittreksel van de overlijdensakte als u weduwe of weduwnaar bent

Deze documenten moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie of apostille en, indien nodig, van een beëdigde Nederlandse vertaling.

Meer informatie over wettelijk samenwonen

Naar top