Wijkfeesten

Wanneer je als inwoner van Wichelen een wijkfeest organiseert, kan je een toelage aanvragen van maximum 200 euro per wijkfeest, per jaar.

Voorafgaand aan het wijkfeest vragen wij jou om eerst een aanvraag tot financiële bijdrage te doen. Deze aanvraag moetje minstens 2 maanden voor de activiteit indienen.

Na afloop van het wijkfeest kan je een aanvraag tot uitbetaling doen.

Beiden mag je via mail bezorgen aan de Vrijetijdsdienst of invullen via het digitaal loket.

Naar top