Voordelen en tegemoetkomingen voor zorgbehoevenden

Heb je nood aan financiële ondersteuning? Heb je een zorgbehoefte en kan je een extra financieel steuntje in de rug gebruiken om jouw zorg te betalen? Een maatschappelijk werker kan samen met jou kijken of je al dan niet recht hebt op een zorgbudgetten en/of tegemoetkomingen.

Wat bieden we?

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden of de vroegere “mantelzorgpremie” biedt aan personen die ernstig en langdurig zorgbehoevend worden een maandelijkse forfaitaire vergoeding van 135 euro per maand in de kosten voor niet-medische verzorging, zoals kosten voor thuiszorgdiensten, mantelzorg, ...

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood of de vroegere “tegemoetkoming hulp aan bejaarden” biedt een financieel steuntje in de rug voor ouderen met een zware zorgbehoefte en een beperkt inkomen. Het bedrag waar men recht op heeft, hangt af van de zorgbehoefte en het inkomen.

Zorgbudget voor mensen met een handicap

Het zorgbudget voor mensen met een handicap of het basisondersteuningsbudget (BOB) is een budget voor zowel kinderen als  volwassenen met een mentale of een fysieke beperking die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zij krijgen dit automatisch, hoeft niet aangevraagd te worden.

Parkeerkaart

Personen met beperkte of verminderde plaatsingsmogelijkheden kunnen een parkeerkaart aanvragen. Een parkeerkaart biedt de mogelijkheid je dichterbij te parkeren en geeft jou het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen en in de blauwe zone. 

Een parkeerkaart aanvragen kan via onderstaande gegevens. Na de digitale aanvraag, wordt jouw huisarts op de hoogte gebracht om enkele documenten in te vullen betreft jouw gezondheidstoestand. Indien nodig word je uitgenodigd bij een controle arts. De aanvraag gebeurt via de Directie-generaal Personen met een handicap.

Inkomensgarantie voor Ouderen

De Inkomensgarantie voor Ouderen of IGO wordt toegekend aan ouderen vanaf 65 jaar die niet over voldoende financiële middelen beschikken. Men moet voldoen aan bepaalde financiële voorwaarden, leeftijd, nationaliteit en woonplaats. Je kan hiervoor terecht bij de pensioendienst of dienst Ouderen- en Thuiszorg.

Nationale verminderingskaart openbaar vervoer

Een nationale verminderingskaart openbaar vervoer biedt blinden en slechtzienden de mogelijkheid gratis te reizen op bussen en de trams van De Lijn.

Wat kost het?

De aanvraag is volledig gratis en gebeurt na afspraak, bij voorkeur tijdens een huisbezoek.

Je kan ook dit aanvraagformulier gebruiken:

Aanvraagformulier

Wil je meer informatie?

Hieronder kan je de brochures van de Vlaamse Sociale Bescherming downloaden.

Wens je meer informatie? Neem contact op met onze dienst.

Naar top